Västerviks Station

På stationen har vi gjort lagningar och målningar på befintlig fasad.